Ийгиликке жетүүнүн сырларын үйрөнүү максатында университеттин алдыңкы студенттери өздөрү кызыккан суроолоруна жооп алыш үчүн университетибиздин илимпоз окумуштуулары, алдыңкы жетекчилери менен кызыктуу жолугушууга катышты. Жолугушууга КӨЭАУнун ректору э.и.д., профессор Мамасыдыков А.А.

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн «Эмгек сиңирген кызматкери», Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо борбору, «Педагогика жана окутуунун инновациялык технологиялары» илимий борборунун директору Исаков Т.Э.

ТПМТФнын деканы Жээнтаева Ж.К. ф-м.и.к., доцент.

Юридика бажы факультетинин деканы ю.и.д., Көкөева. А.М.

Студенттер үчүн кызыктуу маек куруп беришти. Кечени ГПФнын деканы п.и.к., доцент Узакбаев И.С. ачып берди.