МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ ЖАНА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ