ТАРЫХЫ

“Дене тарбия жана спорт” кафедрасынын тарыхы

Кафедра Кыргыз –Ѳзбек университетинин 2020-2021-окуу жылында университеттин негизги маселелеринин аткарылышын камсыздоо үчүн Окумуштуулар кенешинин чечиминин жана комиссиянын сунуштоосунун негизинде «Унивеситеттин функционалдык-структуралык түзүмү жана дайындоолору жѳнүндѳгү» №59 НИ 04.09.2020 буйругу менен «Дене тарбия жана спорт» кафедрасы Окуу департаментинин курамында түзүлгѳн. Кафедра башчысы катары Каимов Курсан, ал эми кафедранын лаборанттык кызматына  Таалайбек уулу К. дайындалган

Кыргыз –Ѳзбек университеинин 2020-2021-окуу жылында университеттин негизги маселелеринин аткарылышын камсыздоо үчүн Окумуштуулар кенешинин чечиминин жана комиссиянын сунуштоосунун негизинде «Унивеситеттин функционалдык-структуралык түзүмү жана дайындоолору жѳнүндѳгү» №121 НИ 13.09.2021 буйругу менен «Дене тарбия жана спорт» кафедрасы Гуманитардык –педагогикалык факультетине кошулган. Кафедра башчысы болуп Каимов К. ѳз милдетин аткарып келе жатат.