2023-жылдын 17-ноябрь күнү Кыргыз- Өзбек Эл аралык университетинин гуманитардык-педагогикалык факультетинин мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасынын ага окутуучусу Имаралиева Жамила Рахманалиевна “Музыкалык тарбиялоонун теориясы жана методикасы” дисциплинасынан ПМНО-1-21 тайпасына “Башталгыч класстардагы заманбап музыка сабактары” деген темада көргөзмөлүү ачык сабагын өттү.