Month: April 2023

«Тажрыйба бүлүшүү жана билимдерди өздөштүрүү»

  2023-жылдын 1-апрелинде гуманитардык-педагогикалык факультетинин «Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасы Мискичекова Занфира Ягсуповна жетектеген «Русский Мир» фондунун колдоосу менен «Тажрыйба бүлүшүү жана билимдерди өздөштүрүү» деген…