Month: March 2024

Гуманитардык – педагогикалык факультети “Мыкты окутуучу-студент” аттуу интеллектуалдык таймашка катышты

          27-март күнү Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинде факультет, колледждердин окутуучуларынын жана студенттеринин арасында “Мыкты окутуучу-студент” аттуу интеллектуалдык таймаш болуп өттү. Аталган таймашка, Б.Сыдыков атындагы…

Башталгыч мектепте Инсанга багытталган окутуу сабактары

2024-жылдын 27-февралында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Гуманитардык-педагогикалык фaкультетинин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу кафедрасынын ага окутуучусу Кабилова Жамила Турсуновнанын Башталгыч мектепте Инсанга багытталган окутуу…

2024-жылдын 14-мартында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Гуманитардык-педагогикалык факультетинин педагогика жана дене тарбия адистиктеринде окуган 3-курс студенттердин кесиптик-базалык практикасынын отчеттук конференциясы уюштурулду.

Конференцияга КӨЭАУнун педагогикалык практика боюнча жетекчиси Бердугулов Аматбек Турдубаевич, профессордук окутуучулар жааматы катышып, студенттердин кесиптик-базалык практикада аткарган күндөлүк иштери, өткөн ачык сабактары, тарбиялык сааттары, класстан тышкаркы жүргүзгөн иш-чаралары боюнча маалыматтарга…