Author: Jamila Jamila

Башталгыч класстардагы заманбап музыка сабактары

2023-жылдын 17-ноябрь күнү Кыргыз- Өзбек Эл аралык университетинин гуманитардык-педагогикалык факультетинин мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасынын ага окутуучусу Имаралиева Жамила Рахманалиевна “Музыкалык тарбиялоонун теориясы жана методикасы”…