Images

Гуманитардык-педагогикалык факультетинин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасында кубанычтуу жаңылык.

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Гуманитардык-педагогикалык факультетинин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасынын ага окутуучусу Имаралиева Жамила Рахманалиевнаны «Манас» эпосун окутууда окуучулардын жамааттык жоопкерчилигин жогорулатуунун…